• Ελληνικά
  • English

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΒΑ / ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του  Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα συνεχίσει τη λειτουργία του Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration– ΜΒΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος http://mba.econ.auth.gr ή να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα email: mba@econ.auth.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 991180.