• Ελληνικά
  • English

Οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού,
η εξυπηρέτησή σας θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση olgampika@dent.auth.gr,
και τηλεφωνικά στο 2310 999 477.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη μπορείτε να προσέρχεστε στη Γραμματεία

ΜΟΝΟ με ραντεβού κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.