• Ελληνικά
  • English

Ομάδα εκπαίδευσης στις δεξιότητες μελέτης και διαχείρισης σπουδών στο Α.Π.Θ Εαρινό εξάμηνο 2015-2016

Το ΚΕΣΥΨΥ διοργανώνει ομάδα εκπαίδευσης στις δεξιότητες μελέτης και διαχείρισης σπουδών προκειμένου να υποστηριχθούν φοιτητές και φοιτήτριες του Α.Π.Θ σε διάφορα ζητήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη μάθηση και εξέλιξη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Στόχος της ομάδας είναι να συζητήσουν τα μέλη της ομάδας τηρώντας τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου διάφορα θέματα και δυσκολίες που συναντούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και δυσχεραίνουν την ομαλή εκπαιδευτική εξέλιξη και ακαδημαϊκή τους πορεία.

Επιπλέον στόχος της ομάδας είναι να αναζητηθούν και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης τω ν προβλημάτων που συναντούν στη μάθησή τους και να αναστοχαστούν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.

Συντονιστής:  Ελισάβετ Νεοφυτίδου,  Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Ψυχολογία/Ψυχοθεραπεία, ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ Α.Π.Θ

Ημερομηνία έναρξης:  31/3/2016 για έξι δίωρες συναντήσεις στις 11:30-13:30 μ.μ

Τόπος διεξαγωγής: ΚΕΣΥΨΥ, Κάτω Φοιτητική Λέσχη, στο χώρο της Υγειονομικής Υπηρεσίας

Δηλώσεις συμμετοχής μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ Α.Π.Θ. http://kesypsy.web.auth.gr/index.php/anakoinwseis