• Ελληνικά
  • English

Ορκωμοσία του Τμήματος Οδοντιατρικής

Η ορκωμοσία του Τμήματος Οδοντιατρικής θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10 π.μ.

στην Αίθουσα Τελετών του κτηρίου Καραθεοδωρή του Α.Π.Θ.

 

Από τη Γραμματεία.