• Ελληνικά
  • English

Παράταση λήψης αποτυπωμάτων στην ΚΣΑΑ

Παράταση λήψης αποτυπωμάτων στην ΚΣΑΑ από φοιτητές μέχρι τις 13 Μαΐου 2016

(Απόφαση Συνέλευσης 328/21.04.2016)

 

Από τη Γραμματεία