• Ελληνικά
  • English

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (8.5.2019): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΜΕ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 8 Μαϊου 2019 (14.00)

Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών