• Ελληνικά
  • English

ΠΜΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Από το Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

παραθέτουμε ανακοίνωση για την λειτουργία του ΠΜΣ “ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ”.