• Ελληνικά
  • English

ΠΜΣ “Υγεία και περιβαλλοντικοί παράγοντες” του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
 
Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Επιστήμες Υγείας και Περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.