• Ελληνικά
  • English

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης αριθμ. 296/10-9-2013, οι φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα «Πρακτική άσκηση», μπορούν για την υλοποίησή του να κάνουν εξάμηνη πρακτική άσκηση σε ιδιωτικά οδοντιατρεία.

 

Χορηγείται βεβαίωση από τη Γραμματεία.

 

 

από τη Γραμματεία