• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), ακ. έτους 2019-2020, για σπουδές πλήρους φοίτησης όλων των κύκλων (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, εκπόνηση Δ.Δ.), και σε αγγλόφωνα προγράμματα (μεταπτυχιακές σπουδές μόνο), οι οποίες καλύπτουν και το έτος γλωσσικής προετοιμασίας όπου δει.

Η διαδικασία και προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ποικίλει ανά πρόγραμμα.
Ενδεικτική προθεσμία σύμφωνα με το φορέα προκήρυξης: τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου
Ενδεικτική προθεσμία σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΠΕΘ: 1η Απριλίου 2019.