• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Βιολογική Χημεία Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

 

Τετάρτη 3-2-2016: Βιολογική Χημεία Ι

Πτυχίο Ιατρικής  & Οδοντιατρικής 12.00-14.00

Οι εξετάσεις θα είναι προφορικές και θα διεξαχθούν στο χώρο του Εργαστηρίου

(3ος όροφος κτιρίου Ιατρικής)

 

 

 

 

– Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν προβεί σε ηλεκτρονική δήλωση του κάθε μαθήματος (αν συμμετάσχουν χωρίς να έχουν δηλώσει, ο βαθμός δεν καταχωρείται στην καρτέλα)

και δήλωση στη γραμματεία του εργαστηρίου.

– Οι φοιτητές κατά την ημέρα της εξέτασης  πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική  ταυτότητα ή το βιβλιάριο σπουδών (σε όσους φοιτητές έχει χορηγηθεί αυτό) σφραγισμένο για την παρακολούθηση των εργαστηρίων.

– Οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου (κανονικοί) που έχουν απουσία στα εργαστήρια ή εκκρεμότητα με το τετράδιο εργασιών τους ή απέτυχαν στη γραπτή δοκιμασία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.