• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Β) ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ‘ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ’ 

 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Κατευθύνσεις 
α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
β) ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 
Στον παρακάτω σύνδεσμο, αλλά και στο συνημμένο αρχείο δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.
 

http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8220&tmima=266&categorymenu=7