• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη για πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου_Προσθετική

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:
από 17/7/2017 έως 23/8/2017
(το χρονικό διάστημα από 31/7/2017 έως 18/8/2017 η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή λόγω θερινών διακοπών και αναστέλλεται κάθε προθεσμία.
Επίσης, στις 27 και 28/7/2017 η πρόσβαση για το κοινό θα είναι εφικτή μέχρι τις 12 μ. λόγω αδειών του προσωπικού φύλαξης του κτηρίου).