• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 15 Μαΐου 2021.