• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Οδοντιατρικής