• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη εκλογών Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Οδοντιατρικής

Σας επισυνάπτουμε Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., κ. Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση – Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.