• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη Ερευνητικών Προγραμμάτων και Υποτροφιών – ΙΚΥ

1. Την προκήρυξη χρηματοδότησης συνολικά 80 ερευνητικών προγραμμάτων, που θα εκπονηθούν αποκλειστικά σε ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, με καταληκτική ημερομηνία 21/03/2016.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.rc.auth.gr/Call/Detail/Item/125501441?ReturnToPage=1 & εδώ: https://www.iky.gr/upotrofies-gr/didaktoriko/siemens-ereunitika

2. Τη συμπληρωματική προκήρυξη 31 θέσεων υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, σε 4 θεματικές περιοχές αιχμής (Ενέργεια, Υγεία, Βιομηχανία και Υποδομές- Αστική Ανάπτυξη- Περιβάλλον), με καταληκτική ημερομηνία 21/03/2016.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.rc.auth.gr/Call/Detail/Item/125501446?ReturnToPage=1 & εδώ: https://www.iky.gr/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/siemens-gr/siemens-2014-15

3. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μητρώο Αξιολογητών Υποτροφιών, με καταληκτική ημερομηνία 14/03/2016.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/14705?ReturnToPage=1&PageSize=3 & εδώ: https://www.iky.gr/downloads-el/item/2570-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-entaksis-sto-mitroo-aksiologiton-programmaton-2014-2020

Σημειώνεται επίσης ότι:

– Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκηρύξεων, η διαχείριση και υποβολή των ανωτέρω προγραμμάτων ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της χρηματοδότησης του ερευνητικού προγράμματος είναι η σύναψη σχετικών συμβάσεων του επιστημονικού υπεύθυνου με το Ι.Κ.Υ., καθώς και του κάθε υποψηφίου διδάκτορα- μέλους της ερευνητικής ομάδας με το Ι.Κ.Υ, όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της χρηματοδότησης.

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας.
Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726395, 210-3726346 και 210-3726364 και στα γραφεία του ΙΚΥ.