• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη υποτροφιών για νέους ερευνητές από το Karlsruhe Institute of Technology (KIT)” για AUTh News

Το Karlsruhe Institute of Technology (KIT) προκηρύσσει υποτροφίες για νέους ερευνητές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “International Excellence Grants (IEG)”.

Προκήρυξη Υποτροφιών.