• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη υποτροφιών για φοιτητές του ΑΠΘ εκ μέρους του Beijing Institute of Technology (BIT), China

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( http://international-relations.auth.gr/el/node/1995 ) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση