• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ 6ΣΡΨ46Ψ8ΧΒ-Η55)

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Παθολογία και Θεραπευτική  του Στόματος” (ΦΕΚ 3784/Β/2018) στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

1. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

2. Στοματολογία

3. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, όπως και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dent.auth.gr/?q=node/2548

 

Άπό τη Γραμματεία