• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ 2015-16

Τόπος Υποτροφίας: Ελλάδα

Τύπος Υποτροφίας: Υποτροφία

Προέλευση Φοιτητών: Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη, 26 Απρίλιος 2016 – 3:00pm
Ενεργή: Ενεργή