• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2015-16

Τόπος Υποτροφίας: Ελλάδα

Τύπος Υποτροφίας: Υποτροφία

Προέλευση Φοιτητών: Έλληνες Φοιτητές

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: Τμήμα Κληροδοτημάτων

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη, 26 Απρίλιος 2016 – 3:00pm

Ενεργή: Ενεργή