• Ελληνικά
  • English

Προκηρύξεις για 4 βοηθούς έρευνας ή / και μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ

Οι προκηρύξεις είναι ανηρτημένες και στο site του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ, στο https://www.fleming.gr/jobs/open-positions και έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 25η Νοεμβρίου 2016.