• Ελληνικά
  • English

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εργαστηριακών αναλωσίμων και Χημικών-βιολογικών αντιδραστηρίων και διαλυτών

Α) Εργαστηριακών αναλωσίμων

https://www.auth.gr/news/calls/26080

 

Β) Χημικών-βιολογικών αντιδραστηρίων και διαλυτών

https://www.auth.gr/news/calls/26084