• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στις 15-12-2018

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της Προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστήμων Υγείας του Α.Π.Θ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με την ένδειξη «Υποψηφιότητα για τη Θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου με γνωστικό αντικείμενο «ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ» στη διεύθυνση:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α΄ υπόγειο Οδοντιατρικής

ΤΚ. 541 24 Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:  info@dent.auth.gr

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων

την Δευτέρα 31-12-2018 και ώρα 13:00