• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ GONCOURT ΕΛΛΑΔΑΣ (15.11.2020)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης σχετικά με συμμετοχή γαλλόφωνων φοιτητών και φοιτητριών, με το συντονισμό γαλλόφωνου/-ης καθηγητή/-τριας, σε κριτική επιτροπή απονομής του λογοτεχνικού βραβείου Goncourt Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το Μάιο 2021.

Προθεσμία υποβολής επιστολής επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, από τον/την καθηγητή/-τρια που θα συντονίζει τη φοιτητική ομάδα, είναι η 15η Νοεμβρίου 2020.