• Ελληνικά
  • English

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων για το μάθημα της Ιατρικής Βιολογίας

Θεσσαλονίκη  26.5.2017 

 

 

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων για το μάθημα της Ιατρικής Βιολογίας

 

 

Τετάρτη  14.6.2017 , ώρα: 12.00

 

Μάθημα: Ιατρική Βιολογία

 

Επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής ,  στο μεγάλο αμφιθέατρο του   Τμήματος  Ιατρικής.

 

Επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Οδοντιατριακής στο μικρό  αμφιθέατρο του  Τμήματος Ιατρικής.

 

 

Απαραίτητο το βιβλιάριο σπουδών .

 

 

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων Β΄εξαμ. για το μάθημα της Ιατρικής Γενετικής

 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΑΤΡΙΚΗ  ΓΕΝΕΤΙΚΗ

 

Τρίτη 27.6.2017, ώρα: 9.00 πμ

 

Αετείς  Ιατρικής, αριθ. κάρτας :          1-100 (μεγάλο αμφιθέατρο)

    ¨             ¨            ¨       ¨                101-180 (μικρό αμφιθέατρο)

 

Ώρα: 11.30 πμ.         ¨        ¨            181- 280 (μεγάλο αμφιθέατρο)

                                                         281- 360 (μικρό αμφιθέατρο)

 

Απαραίτητη η εργαστηριακή κάρτα

 

 

Πέμπτη 29.6.2017, ώρα: 9.00 πμ

 

Αετείς  Τμήματος Οδοντιατρικής   (μεγάλο αμφιθέατρο)

 

Απαραίτητη η εργαστηριακή κάρτα.

———————————————————————- 

 

Εξετάσεις  εκ μεταφοράς

 

Μάθημα : ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

 

Πέμπτη 29.6.2017, ώρα: 11.30 πμ.

 

Βετεἰς, Γετείς, Δετείς, Εετείς, Στετείς & επί πτυχίω φοιτητές  Τμήματος Ιατρικής,

  (μεγάλο αμφιθέατρο)

 

Βετείς, Γετείς, Δετείς, Εετείς & επί πτυχίω φοιτητές  Τμήματος Οδοντιατρικής                  

(μικρό  αμφιθέατρο)

 

 Απαραίτητη η εργαστηριακή κάρτα  – απαραίτητο το βιβλιάριο σπουδών                                                         

για τους εκ μεταφοράς φοιτητές παλαιοτέρων ετών.