• Ελληνικά
  • English

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε 3 Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην Κίνα για το έτος 2016-2017

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, έως την 27η Μαρτίου 2016 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις καταθέσουν ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μαζί με τα δικαιολογητικά τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 – Μαρούσι, [Ηλεκτρικός σταθμός: Νερατζιώτισσα – Ισόγειο- Γραφείο 0103]).

Για πληροφορίες στις στοσελίδες:http://www.csc.edu.cn/laihua, http://campuschina.org    

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες για την οικονομική υποστήριξη των σπουδαστών καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με το εν λόγω πρόγραμμα.

 

Από τη Γραμματεία