• Ελληνικά
  • English

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής προς το Τμήμα έως Τετάρτη, 14.04.2021 (ώρα 22:00)

Από τη Γραμματεία ΟΜΕΑ Οδοντιατρικής