• Ελληνικά
  • English

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14.00 μμ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ