• Ελληνικά
  • English

Σχετικά με την λειτουργία των Κλινικών του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

 

Προς τους προπτυχιακούς
και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος σας ενημερώνουμε ότι μετά από την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 8-5-2018, οι Κλινικές θα λειτουργήσουν, ως εξής:

– οι Κλινικές 4ου έτους μέχρι 23-6-2018

– η Κλινική της ΚΣΑΑ μέχρι 8-7-2018

– οι Μεταπτυχιακές Κλινικές μέχρι 20-7-2018

Από τη Γραμματεία