• Ελληνικά
  • English

Σχετικά με τις Κλινικές και Εργαστηριακές Ασκήσεις του Τμήματος Ιατρικής για τους φοιτητές Οδοντιατρικής

 

Εκ μέρους του Προέδρου Ιατρικής σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής αποφάσισε, στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης, να μη γίνουν στους φοιτητές Οδοντιατρικής κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις.
Οι αποφάσεις για τις ημερομηνίες των εξετάσεων θα ληφθούν και θα ανακοινωθούν σύντομα

 

Από τη Γραμματεία