• Ελληνικά
  • English

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΏΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές επί πτυχίω που έχουν συγκεκριμένα υπόλοιπα στις κλινικές της Περιοδοντολογίας και της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και διαθέσιμο ασθενή παρακαλούνται να το δηλώσουν στις γραμματείες των συγκεκριμένων κλινικών με e-mail.

Στο e-mail θα  αναφέρονται τα παρακάτω:

 Ονοματεπώνυμο φοιτητή και βοηθού , ΑΜΚΑ,  ΑΕΜ.

 Ονοματεπώνυμο ασθενή  και αν είναι δυνατό το ΑΜΚΑ του.

Το είδος της οδοντιατρικής εργασίας

 

 

Από τη Γραμματεία