• Ελληνικά
  • English

Τεκμηριωμένη συνταγογράφηση και θεραπευτική στην Οδοντιατρική

«Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική στην Οδοντιατρική»

 

Επιλεγόμενο, διατομεακό, φροντιστηριακό μάθημα, Θ΄ εξάμηνου

Υπεύθυνος εκπαίδευσης: Δ. Κούβελας, Καθηγητής

Συντονιστής του μαθήματος: Α. Κυργίδης

Γραμματεία: κ. Γεωργία Παπαδήμα, Εργ. Φαρμακολογίας, 3ος όροφος.

Τηλ. και Fax: 2310-999312,

e-mail : papadima@med.auth.gr, kouvelas@auth.gr, kyrgidis@auth.gr

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

 

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το επιλεγόμενο μάθημα «Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική» να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2014, ώρα 17.00΄ στο Μπλε Αμφιθέατρο (αίθουσα παραδόσεων Α΄ υπογείου), του Τμήματος Οδοντιατρικής.

 

 

 

Από το Εργαστήριο