• Ελληνικά
  • English

Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική στην Οδοντιατρική

«Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική στην Οδοντιατρική»

 

Επιλεγόμενο, διατομεακό, φροντιστηριακό μάθημα, Θ΄ εξάμηνου

Υπεύθυνος εκπαίδευσης: Δ. Κούβελας, Καθηγητής

Γραμματεία: κ. Γεωργία Παπαδήμα, Εργ. Φαρμακολογίας, 3ος όροφος.

Τηλ. και Fax: 2310-999312, e-mail : papadima@med.auth.gr, kouvelas@auth.gr, kyrgidis@auth.gr

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

H παρουσίαση των εργασιών και η αξιολόγηση θα γίνει στην ώρα και ημερομηνία του επίσημου προγράμματος: Παρασκευή 22/1, ώρα 16.00-18.00.

 

 

 

 

 

Εκ του Εργαστηρίου