• Ελληνικά
  • English

Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.