• Ελληνικά
  • English

Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος

Σε συνέχεια της προγούμενης ανάρτησης για το υπόψη θέμα, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση με ενεργούς κόμβους, για διευκόλυνσή σας.