• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ (ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ) – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (Σερβία)

Αναφορικά με συμπλήρωση στο πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της Σερβίας (Κεφάλαιο Α. του παραπάνω α. σχετικού):

Επειδή κατά τα άλλα το έγγραφο θεωρείται ότι ισχύει ως έχει, υπενθυμίζεται ότι:

– οι υποτροφίες χορηγούνται σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους για
   α) μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, ακ. έτους 2016-17
   β) προγράμματα γλώσσας & πολιτισμού, θέρους 2016

– οι αιτήσεις, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 17 Μαϊου 2016 στο ΥΠΠΕΘ, είτε με κατάθεση στην υπηρεσία πρωτοκόλλου είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, με την ένδειξη: για τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄-Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών.

Επισημαίνεται ότι:
1. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς το Υπουργείο, αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό 31428/Ζ1/23.2.16 του ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ 7Δ1Χ4653ΠΣ-ΝΙΡ), σ. 7-10
2. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς τη χώρα υποδοχής (Σερβία), αναφέρονται στη συνημμένη αίτηση

Για επιβεβαίωση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ, στο τηλ. 210 344- 3469 (κα Τράγου) και στο email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με την υποτροφία αυτή καθ’ εαυτή, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Σερβίας στην Αθήνα, στο τηλ. 210 74 72 350