• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (27.3.2017) – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΤΣΕΧΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αντίστοιχα επικαιροποιηθεί και η αναλυτική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών