• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-15, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΛΛΙΟΥ & ΚΡΗΤΣΚΗ

Α) Προκήρυξη δύο διαγωνισμών ανάδειξης υποτρόφων, για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2014-15, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ”

Β) Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων, για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2014-15, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ”

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Υπουργείο ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου (με την ένδειξη: “Για τη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών”), Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Α. Κοπανάκη, στο τηλέφωνο 210 344 23 54

Η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ανά κληροδότημα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr (Αρχική—> Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί- Υποτροφίες —-> Υποτροφίες-Κληροδοτήματα)

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν οριστεί ως εξής:

α) κληροδότημα “ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ”: 11 Νοεμβρίου 2015
β) κληροδότημα “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ”: 19 Νοεμβρίου 2015

 

Από τη Γραμματεία