• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακίας, για την υποστήριξη της κινητικότητας φοιτητών/-τριών όλων των κύκλων σπουδών, πανεπιστημιακών δασκάλων και δασκαλισσών, ερευνητών και ερευνητριών, καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων, οι οποίοι/-ες έχουν προσκληθεί από δημόσιο, ιδιωτικό ή κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικό οργανισμό της Σλοβακίας για την πραγματοποίηση: μέρους των σπουδών τους (φοιτητές/-τριες), έρευνας, διδασκαλίας ή καλλιτεχνικής διαμονής, αντίστοιχα.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν δύο φορές το χρόνο:

έως τις 31 Οκτωβρίου για το εαρινό εξάμηνο κάθε τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους  (π.χ. 31 Οκτωβρίου 2020 για το εαρινό εξάμηνο 2020-21)

έως τις 30 Απριλίου για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. 30 Απριλίου 2021 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22)