• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ)

Η συνοπτική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ