• Ελληνικά
  • English

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2013-14, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤOY ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΣΚΗ

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου), για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2013-14, σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καταγόμενους/-ες από τις Σπέτσες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Θα χορηγηθούν τρείς (3) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ” και εφόσον πρόεκυψαν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές. Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο. Το ποσό είναι 300 Ευρώ/μήνα και ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 ή από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-14.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως και τις 21 Ιουνίου 2016, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Τα δικαιολογητικά είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε ψηφιακά αρχεία .pdf συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση), είτε αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ (Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης- Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών) με συστημένη επιστολή και συνοδευόμενα από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Α. Κοπανάκη, στο τηλέφωνο 210 344 23 54