• Ελληνικά
  • English

Φοιτηττικές Εκλογές 2017 – Νέα Ημερομηνία

Διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών στις 24 Μαΐου 2017 (ημέρα Τετάρτη).

Τα μαθήματα εκείνη την ημέρα διακόπτονται.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ