• Ελληνικά
  • English

Φωτογραφία για ηλεκτρονικό βιβλιάριο

Παρακαλούνται όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, και όσοι από τα υπόλοιπα έτη δεν το έχουν κάνει ήδη, να περάσουν από τη νησίδα Η/Υ μέχρι και την Δευτέρα 23/1 ώστε να φωτογραφηθούν για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ