• Ελληνικά
  • English

Ωράριο εγγραφών – Δικαιογητικά για τους Πρωτοετείς 2019-2020

Οι εισαγόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στην εφαρμογή του ΥΠαιΘ κι έχουν καταχωρήσοει στοιχεία στο σύστημα register.auth.gr μπορούν να προσέλθουν για έλεγχο ταυτοπροσωπίας στη Γραματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής από 2 Οκτωβρίου  έως 11 Οκτωβρίου και ώρες 09:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να φέρουν μαζί τους οι επιτυχόντες είναι τα εξής:

1. Εκτυπωμένη την αίτηση της εγγραφής σας στο ΥΠΑΙΘ

2. Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου

3. Φωτοαντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή διαβατήριο

4. 4 φωτογραφίες έγχρωμες

 

Απο τη Γραμματεία