• Ελληνικά
  • English

Ύλη Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων – Ακίνητη Ι και Ακίνητη ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ

Ακίνητη Ι

Σύγγραμμα: Ακίνητη Προσθετική  Π. Γαρέφης 2013

ΜΑΘΗΜΑ

Ακίνητη ΙΙ

Σύγγραμμα: Σύγχρονη Ακίνητη Προσθετική, Rosenstiel, Land, Fujimoto

(Μετάφραση Π. Κοΐδης) 2012

Ύλη Ε΄εξαμήνου 2015-2016

Ύλη Στ΄εξαμήνου 2015-2016

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σελίδες

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σελίδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  Παρασκευές δοντιών

23-85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση

3-41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  Η αποτύπωση

91-132

2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Διαγνωστικά εκμαγεία και σχετιζόμενες διαδικασίες

42-81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  Προσωρινές και μεταβατικές αποκαταστάσεις

139-191

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Βασικές αρχές σύγκλεισης

112-146

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Μυλικές ανασυστάσεις

253-317

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Περιοδοντική εκτίμηση

147-175

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  Προετοιμασία στοματικής κοιλότητας

176-210

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Επικοινωνώντας με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο

509-527

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Τελικά εκμαγεία-κολοβώματα

528-539

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. Κέρινα προπλάσματα

557-560

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. Σχεδιασμός σκελετού-κράματα μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων

591-617

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20. Σχεδιασμός γεφυρώματος.

618-641

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23. Περιγραφή χρώματος, αισθητική

709-739

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις

740-773

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29. Ολοκλήρωση χυτών αποκαταστάσεων

872-886

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30. Αξιολόγηση, απόδοση ειδικών χρωματικών χαρακτηριστικών και υάλωση

887-910

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31. Κονίες και διαδικασίες προσκόλλησης

911-929