• Ελληνικά
  • English

20ο Ετήσιο Συνέδριο “Greek ICT Forum” «Από τη μηχανογράφηση στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στο “Νέφος” και στα Δίκτυα Νέας Γενιάς»_sign