• Ελληνικά
  • English

AΓΓΛΙΚΑ 3 και 4 ΠΠΣ-Εξετάσεις Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2017 των μαθήματων ΑΓΓΛΙΚΆ ΙΙΙ (Κωδικός 03-09) & ΑΓΓΛΙΚΆ ΙV (Κωδικός 04-09) του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών θα γίνουν την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00–18:00 στο Γραφείο Ξένων Γλωσσών της Πολυτεχνικής Σχολής, αίθουσα 104, ισόγειο Πτέρυγας Αρχιτεκτόνων. Παρακαλώ να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις στέλνοντας ‘Oνομα, και Αριθμό Ειδικού Μητρώου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kalliopi@lance.auth.gr με θέμα: ΑΓΓΛΙΚΆ ΠΠΣ, μέχρι την Τρίτη 13/6/2017.

Κ. Φωτιάδου

ΕΕΠ ΑΓΓΛΙΚΗΣ