• Ελληνικά
  • English

Aνακοίνωση για τη νέα περίοδο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή».

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δέχεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2016, αιτήσεις για φοίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» εδράζεται στο Ιατρικό Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη.